Ledige stillinger i Betlehem

Betlehem er en forsamling i Bergen tilsluttet Indremisjonsforbundet, og har drevet kristent arbeid i byen siden 1863. Vi har ca. 300 medlemmer og driver to institusjoner og har til sammen nesten 70 ansatte.


Ledige stillinger

Som følge av at noen av våre ansatte har sagt opp er følgende stillinger ledige:

  • Leder for tenåringsarbeidet – 50 % fast stilling
  • Leder for unge voksne-arbeidet (over 18 år) – 50 % fast stilling
  • Barne- og familieleder – inntil 60 % vikariat
  • Engasjement som forsamlingsleder 2 – 50 % stilling

Det er mulighet for kombinasjoner av de ulike stillingene, eventuelt med andre stillinger i Bergens Indremisjon.

Det legges vekt på personlig egnethet og det er fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid.


Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver, selvstendighet og teamarbeid og gode forsikringsordninger for ansatte.

Ønsker du mer informasjon om stillingene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ring styreleder John Økland (971 55 662) eller tenåringsleder Bjørn-Sverre Juliussen (992 30 536) eller UV-leder/barne- og familieleder Tone Gravdal (411 63 360) for en uforpliktende samtale.

Alle ansatte må bekjenne kristen tro og er forpliktet på våre lover og vårt verdidokument. Lønn, pensjons- og arbeidsforhold etter ImF’s regulativ. Det er en forutsetning at de som går inn i stillingen enten er eller blir medlemmer av Bergens Indremisjon.

Er dette noe du kunne tenke deg? Send kortfattet søknad med CV innen 1. mai til: post@betlehem.noTips gjerne også andre du tenker kan være aktuelle søkere!


Kvalifikasjoner:

Felles for alle stillinger: 
– Elsker Jesus og elsker mennesker. 
– Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team. 
– Evne til å få andre med seg.
– Evne til å lede andre/utruste ulønnede medarbeidere. 
– Ser det ikke som en trussel at andre blomstrer i tjeneste og drar ting lengre enn vi selv klarer. 
– Evne til å administrere og organisere.
– Må ha idealisme med seg inn i arbeidet. 
– Må bli en del av forsamlingen sammen med eventuelt familie. 
– Alle ansatte inngår i en ledergruppe som består av de stillinger som er ledige i tillegg til forsamlingsleder. Fleksibilitet når det gjelder å kunne bidra inn i andres ansvarsområder. Evne til samarbeid i ledergruppen. 
– Må ha et hjerte for å være med i vårt store oppdrag i byen: at flere mennesker skal blir frelst og bli en del av fellesskapet vårt. Være med på å utvikle arbeidet vårt på en slik måte at mennesker vokser i livet sammen med Jesus (disippelskap).
– Godt humør inn i arbeidet. 

Leder for tenåringsarbeidet: 
– Evne og nådegave til å kommunisere med tenåringer (forkynnelse).
– Må tenke større enn sitt arbeidsområde. Må bidra inn i ledergruppen når det gjelder overgangen fra barn til tenåring, og overgangen fra tenåring til unge voksne-arbeidet.
– Evne til å utvikle arbeidet hvor tenåringer som har ulik bakgrunn kan bli kjent med Jesus og ført inn i et liv i etterfølgelse av Han.

Hovedansvarsområder: YA (fredagskveldene – møter for tenåringer til og med 19 år), konfirmasjon og smågruppe-oppfølging, lederoppfølging og forkynnelse.

Leder for unge voksne-arbeidet (over 18 år): 
– Evne til å kommunisere med studenter og unge voksne (forkynnelse).
– Må tenke større enn sitt arbeidsområde. Må bidra inn i ledergruppen når det gjelder overgangen fra tenåring til unge voksne, og overgangen fra unge voksne og inn i hovedforsamlingen. 
– Evne til å utvikle arbeidet hvor unge voksne med ulike bakgrunn kan bli kjent med Jesus og ført inn i et liv i etterfølgelse av han.

Hovedansvarsområder: Møter på UV (lørdagskveldene – møter for studenter og unge voksne over 18 år), smågruppe-oppfølging, lederoppfølging og forkynnelse. 

Barne- og familieleder: 
– Evne og nådegave til å kommunisere med barn (forkynnelse).
– Må tenke større enn sitt arbeidsområde. Må bidra inn i ledergruppen når det gjelder overgangen fra barn til tenåring.
– Tenke større enn kun barnearbeid. Må ha evne til å utvikle barnearbeidet som skjer i forsamlingen til å bli en støtte og hjelp for trosformidling i hjemmet. 
– Må ha en klar tanke om at den viktigste utrustningsarenaen for våre barn er hjemmet. Kunne utruste og hjelpe foreldre til den oppgaven. 
– Ekteskapelig veiledning: Kurs, utruste veileder i forsamlingen.

Hovedansvarsområder: Leder for frivillige hovedledere i barnearbeidet, lederoppfølging, tro i hjemmet, ekteskapelig veiledning. 

Forsamlingsleder 2: 
– Evne til å utvikle den diakonale delen av arbeidet vårt, både internt og eksternt. 
– Arbeide med å kartlegge frivilligheten i forsamlingen. Frivillighetskoordinator. 
– Forkynnelse i forsamlingen. 
– Må kunne bidra i seremonielle handlinger. Dåpssamtale, nattverd osv. 
– Evne til å utvikle smågruppearbeidet i forsamlingen vår. 
– Musikalsk kompetanse er en fordel.

Hovedansvarsområder: Diakonal leder for arbeidet, frivillighetskoordinator, smågruppeoppfølging.