Temahelg

Velkommen til temahelg i Betlehem! 
Lørdag kl. 17.00 blir det også et enkelt barneopplegg før det blir pizza og kaker for alle.