Situasjonen i landet vårt er spesiell, og alle er vi berørt på en eller annen måte. Forsamlingslivet med fysiske møter lar seg ikke gjennomføre, men vi har heldigvis en Far i himmelen som hører når vi ber, uavhengig av hvor vi er eller hvordan vi har det. Våre faste bønnemøter som vanligvis er mandager i Betlehem kl.19:30, utgår også som fysiske møter, men vi oppfordrer med dette alle som tilhører Betlehem og Bergens Indremisjon til å stå sammen i bønn for forsamlingen, og for byen vår.

 

Mandager (så lenge den fysiske møteplassen vår i Betlehem er «stengt»)  kl.19:30-20:30 blir det gjort et forsøk på å få til et virtuelt bønnerom der det via internett blir mulig å klikke seg inn på denne linken og delta via video og lyd: Link til online bønnemøte. Åpner mandagene kl 19.30

Klikk deg gjerne inn på linken 19:25.

Dersom du ikke ønske å klikke deg inn og bli med på det digitale bønnemøtet oppfordrer vi til likevel å stå sammen med oss i bønn i dette tidsrommet, der du er.

 

Her er bønneliste som kan være til hjelp i bønnen:

 • Be for situasjonen med virus, og særlig for utsatte grupper i forsamlingen vår
 • Rekruttering til stillingene våre.
 • Gateevangeliseringen om onsdagene
 • At Herrens Ånd må virke blant oss og i oss.
 • Oppvåkning til å bli tent i brann.
 • Fellesskapet vårt, at vi må elske hverandre og være rause mot hverandre.
 • At vi ikke må bli forført.
 • At vi må bli ikledd Guds fulle rustning
 • Gudstjenestene og samlingene i Betlehem. Forkynnelsen og fellesskapet
 • At talerne våre må bli gitt Guds visdom i forberedelsene sine.
 • YA og alle som går der
 • Bibalo og alle som går der
 • UV og alle som går der
 • Gudstjenestene og alle som går der
 • Alle kristne forsamlinger og grupper i byen vår
 • Regjering, storting og embetsverket
 • Byen vår og de som leder den
 • At de som vokser ut av YA må finne seg en plass i UV eller i annet kristent arbeid.
 • De forfulgte kristne