Velkommen til gudstjeneste

Gudstjeneste fra Betlehem, 27.september 2020.
Øystein Rønhovde taler Guds Ord.

Vi er glad for å starte opp igjen med gudstjenester på tilnærmet normalt vis i Betlehem. Siden smitten nå er på vei opp igjen i landet, vil dette også bli en annerledes høst, der vi blir avhengig av å ta vare på hverandre. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å gjennomføre smittetiltak der vi fortsetter å holde avstand fra hverandre, vasker og spriter hender, og unngår nærkontakt. Har vi symptomer, så blir vi hjemme.

Det er fint om så mange som mulig kan sende inn forhåndspåmelding til post@betlehem.no eller tlf. 55 54 13 30 innen fredag kl. 14.00. Vi trenger navn og tlf.nr. for alle deltakere. Dette gjelder hver søndag framover, selv om vi ikke sender ut e-post om det hver uke. Ved forhåndspåmelding vil registreringen ved oppmøte gå lettere. Inntil videre er vi forpliktet til å registrere alle som deltar i gudstjenesten.

Søndag 23. startet søndagsskolen etter ferien. Smittetiltakene vil også måtte gjelde barna, fordi vi kommer fra ulike områder i hele byen. Vi kan ikke her tenke at en barnegruppe er en kohort. Dette vil kreve noe av oss alle.

Hver søndagsskolegruppe skal ut fra smittevernsanbefalingene fra Norges Kristne Råd ha minst to voksne i hver barnegruppe over skolealder. Det betyr at vi vil trenge hjelp fra forsamlingen med ekstra voksne som kan være med på samlingene. 

I de to yngste gruppene (0-3, og 3-6 år) må der være en voksen per familie som har ansvar for at barna holder avstand og overholder smittevernet. Dette har ikke søndagsskolelederne kapasitet til å følge opp.

Det vil ikke være tilgjengelig tegnepose eller leker, dette for å unngå smittespredning. Dersom dere tar med leker eller annet hjemmefra, ber vi om at dere holder det innenfor familien.

Fordi det er krevende å aktivisere barna uten å kunne ha leker eller aktivitet med berøring, vil vi nå i starten bare ha søndagsskoleopplegg i 45 minutter. Etter dette vil barna bli fulgt ned igjen, og det vil igjen bli foreldrene sitt ansvar. Dette kan også føre til at gudstjenestene for en periode må bli noe kortere.