Opptak fra bibelhelg

Velkommen til Bibelhelg, 31.oktober - 1.november

Følg bibeltimene 31.oktober 2020, med  Ingvald André Kårbø.
Tema: «Når folket forlater Gud».

Bibeltime 1:

Bibeltime 2:

Bibeltime 3 / Gudstjeneste 1.november 2020:

Ingvald André Kårbø taler over temaet «Når folket forlater Gud».
Team fra Bildøy Bibelskole leder lovsangen.