Opptak av bibeltimer

Lytt til bibeltimer fra Bergens Indremisjon

Nå er også bibeltimene på torsdager tilgjengelige i vår podcast.
Bibeltimene denne høsten finner du her, eller ved å klikke på filene under.

Bibeltimene tar for seg tema som gjelder menigheten:
Hva vil det si å være en Guds forsamling eller menighet?
Hva sier Bibelen?
Hva har dette å si for Bergens Indremisjon?

Du kan også finne bibeltimer og andre taler ved å gå til vår podcast-side.

Bibeltime m/Rolf Kjøde

Du kan også se bibeltime med Rolf Kjøde fra 13.november 2020 på YouTube.
Denne bibeltimen utgikk som fysisk samling pga korona-restriksjoner.
Rolf Kjøde taler over temaet «Menigheten – til jordens ender».