Åpningstider kontoret sommeren 2021

På grunn av ferieavvikling er kontoret i Betlehem stengt for besøk i tidsrommet 5.juli – 2. august, men epost og telefon blir besvart fra hjemmekontor i uke 27-28. Evt. besøk på kontoret må avtales på forhånd.
I uke 29-30 er kontoret helt feriestengt. Men vaktmester er tilbake på jobb da, og kan kontaktes  (tlf. 975 03 973) om saker som gjelder hans arbeidsområde.

Vi ønsker alle en god sommer!