Kristent seniorakademi – høsten 2021

Kristent seniorakademi – et arrangement med vekt på opplysning og gjennomtenkning

-Dette er et arrangement for troende og tenkende «lesere». De er det mange av, og jeg tror de vil sette pris på et slikt initiativ fra Bergens Indremisjon, forteller Njål Skrunes i arrangementskomiteen og legger til at de med dette arrangementet ønsker å løfte fram aktuelle spørsmål og viktige tradisjoner i et kristent lys.
-Mange av oss seniorer opplever nok at vi lever i en sterk brytningstid. Det er mange strømdrag i tiden som vil prøve å få makt over tanken vår. Vi må derfor vende oss til å ta tanken til fange i lydighet mot Kristus, mener Skrunes.

Torsdag 30. september holder professor Ola Grytten foredrag over temaet Hans Nielsen Hauge – grunder og forretningsmann i Bergen. Dette temaet følges opp 4. november. Da skal skipsreder Per R Sævik snakke om å være kristen forretningsmann i dag – ideal og utfordringer.

Sett av torsdagene 30.september og 4.november. Arrangementene er på dagtid kl. 11.00.

Se powerpoint-presentasjon av Gryttens foredrag
http://www.betlehem.no/wp-content/uploads/2021/09/Grytten-HNHauge-Bergen-foredrag.pptx