Ledig stilling som forsamlingsleder/pastor

Betlehem er en forsamling i Bergen tilsluttet Indremisjonsforbundet, og har drevet kristent arbeid i byen siden 1863. Vi har ca. 250 medlemmer og driver to institusjoner med til sammen ca. 70 ansatte. Bergens Indremisjon er en flergenerasjonsforsamling som ved forkynnelse, undervisning, dåp, nattverd og diakonal omsorg vil søke å bevare og vinne mennesker for Jesus Kristus. 

Bergens Indremisjon søker

Forsamlingsleder / Pastor
100 % stilling

Vi ser etter deg som er grunnfestet i troen på Jesus Kristus, har et hjerte for mennesker og som deler vår visjon. Bergens Indremisjon har et kall til å bevare og å vinne mennesker for Gud. Det er en tjeneste forankret i Bibelen og i vår lutherske bekjennelse.

Som forsamlingsleder/pastor hos oss vil du lede et team bestående av ungdomsleder, tenåringsleder og barne- og familieleder, administrativt- og teknisk personale.

Vi ser etter en person:

– med forkynnererfaring,
– med menighetserfaring
– med ledererfaring
– med teologisk utdanning

Hovedarbeidsområder:

– forkynnelse av Guds ord
– lede og utruste ansatte og frivillige til tjeneste
– daglig ansvar for forsamlingens virksomhet
– personalansvar

Vi kan tilby:
Varierte og spennende arbeidsoppgaver, trivelig kontorfellesskap sentralt i Bergen og gode ordninger for ansatte. Det foreligger egen instruks for stillingen.

Alle ansatte må bekjenne kristen tro og er forpliktet på våre lover og vårt verdidokument. Lønn, pensjons- og arbeidsforhold etter ImF’s regulativ. Det er en forutsetning at den som går inn i stillingen enten er eller blir medlem av Bergens Indremisjon.

Er du interessert i stillingen eller ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ring styreleder Olav H. Haugen (924 85 190) eller eldsterådsleder Njål Skrunes (922 89 311) for en uforpliktende samtale. Du kan også ta kontakt via epost til post@betlehem.no.