Leirer våren 2022

Våren 2022  arrangerer vi følgende leirer:

25.-27. mars: Vinterleir for UV på Wallem-tunet. Pris kr. 700.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/42332/vinterleir-uv-betlehem

25.-27. mars: Leir for 1.-4. klasse i Sætervika. Pris kr. 800.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/42081/1-4-klasseleir-bergens-indremisjon

1.-2. april: 24-timersleir for 5.-7. klasse i bibelskolehallen på Bildøy Bibelskole. Pris kr. 350.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/42182/24-timersleir-5-7-klasse-bergens-indremisjon.
Leiren er AVLYST pga. lav påmelding.

13.-17. april: YA påskeleir på Skjergardsheimen. Pris kr. 1300. Konfirmantene i Betlehem får kr. 200 i rabatt.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/42084/paskeleir-for-ya-bergens-indremisjon

20.-22. mai: Forsamlings-weekend på Fjell-ly.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/43069/forsamlingsleir-bergens-indremisjon

Velkommen på leir!