Temadag om seksualitet og kjønnsidentitet

Temadag om seksualitet og kjønnsidentitet

19. mars 2022 kl.1000-1600 inviterer Bergens Indremisjon til temadag med tittelen «Identitet,
kjønn og ekteskap i en kristen forståelse».

I løpet av de siste 10-20 år har synet på seksualitet og
samliv blitt radikalt endret i samfunnet. Ekteskapsloven fra 2009 likestiller
ekteskap mellom mann og kvinne med ekteskap mellom to personer av samme kjønn.
På enda kortere tid har Den norske kirke endret sitt teologiske syn på
ekteskapet. I 2006 uttalte 16 av 20 medlemmer i kirkens Lærenemnd at ekteskapet
er for mann og kvinne. Elleve år senere vedtok Den norske kirke en liturgi for
likekjønnet ekteskap.

Det er ikke bare synet på ekteskap som har endret seg. I
løpet av få år er den grunnleggende oppfatning av kjønn og kjønnsidentitet i
ferd med å bli dekonstruert. Fra å være en biologisk begrunnet, todelt kategori
– mann eller kvinne -, slik vi også møter det i skapelsesberetningen, skal
kjønn nå defineres subjektivt, utfra hvordan hver enkelt person «føler seg». Eksempelvis
skal barn kunne skifte juridisk kjønn uten at foreldrene behøver å samtykke til
det. Disse oppfatningene inngår i verdigrunnlaget for læreplaner i barnehager
og skoler allerede i dag.

Bergens Indremisjon ønsker med denne temadagen å sette lys
på denne utviklingen og løfte fram Bibelens gode veiledning om kjønn,
kjønnsidentitet, seksualitet og ekteskap. Vi ønsker å formidle kunnskap,
verdier og holdninger som legger grunnlag for en trygg kjønnsidentitet hos våre
barn og unge.

Innledere på temadagen er Øivind Benestad og Irene
Ludvigsen.

Påmelding innen 17.mars på Checkin.no