Kristent Seniorakademi våren 2022

Sett av datoene torsdag 17.februar og 31.mars.  Inge Halsteinsen holder foredrag om Samfunnsbygging i kristent perspektiv torsdag 17.februar og professor Egil Morland holder foredrag om Hans Nielsen Hauge som forkynner 31.mars. Foredragene er på formiddagstid kl. 11.00.

Ta med en venn. Det blir sosialt, musikk og litt servering. Velkommen!