Bibeltimeserie om håpet og endetiden

Denne våren satser Bergens Indremisjon på en bibeltimeserie der håpet og endetiden er tema. Dette er en serie på totalt ni bibeltimer der fem forskjellige talere skal bidra med spennende og krevende tema og innfallsvinkler for hver bibeltime.

-Det er lenge siden et slikt tema er belyst, og det er det sikkert mange grunner for. Men en gjennomlesning av Det nye testamente viser at så og si alle skriftene viser til endetiden, noen mer utførlig enn andre. Håpet og endetiden var en integrert del av Jesus og apostlenes forkynnelse og undervisning, utdyper Njål Skurnes som fremholder at ved å kjenne det kristne synet på endetiden så skal det også gi både trøst, glede, frimodighet og forventning.

 

Bibeltimene blir tatt opp og lagt ut som podkast på nettsiden vår.