BIBALO

Bibalo er barnekoret i Bergens Indremisjons (Bergens Indremisjons barnelovsang). Bibalo består egentlig av to kor: MiniBibalo for de som er fra 3 år til og med 2. klasse og Bibalo for de som går i 3.-7.klasse.

Vi har samling annenhver torsdag kl.17.30-19.00 i Betlehem. Første del av samlingen er vi sammen og synger. Siste del av samlingen deler vi oss og har andakt og forskjellige aktiviteter som f.eks. lek, spill, hobby, utlodning, bingo m.m. Ca en gang i måneden synger vi på arrangement i Betlehem og noen ganger også andre steder.

Alle barn i alderen 3 år til 7. klasse er hjertelig velkommen til å være med!

Kontaktperson:
Karoline Sveen Sævig, tlf 454 83 611, e-post karolineharila@gmail.com

Program for høsten 2022.