DIAKONI OG INSTITUSJONSDRIFT

Diakonitjenesten har lang tradisjon i Bergens Indremisjon. Gjennom institusjonene har vi besøks- og andaktstjeneste. Mange er også med i bønnetjenesten for de gamle og syke og for slike som av en eller annen grunn er tatt avsides. Alt med et evig mål i sikte: At mennesker må finne fred og glede i evangeliet og siden nå det himmelske mål vi alle ser frem til.

Bergens Indremisjon har i over 100 år drevet organisert diakonalt arbeid i byen vår. En del av dette er nå nedlagt, som begravelsesbyrå, kafé, sykehjem og omsorgshjem for kvinner. Fremdeles har vi tre institusjoner som driver flott diakonalt arbeid:

  • Bergens Indremisjons Aldershjem
  • Indremisjonshjemmet (for rusavhengige)
  • Solgløtt barnehage

Diakonatet har også som oppgave å arrangere formiddagstreff, eldreturer, fester og lignende.

ALDERSHJEMMET

Aldershjemmet vårt skal gjøres om til et Omsorgssenter og ta imot beboere med demens og lettere psykiske lidelser. Arbeidet med ombyggingen startet 1. oktober 2017, og vi regner med å være ferdig våren 2019.

Med aldershjemmet har vi et ønske om å få være en trygg og positiv hjelp for eldre mennesker i livets kveld. Det er ukentlige andaktstunder på hjemmet og ellers hyggestunder og andre aktiviteter for beboerne. En gang i måneden er flere av beboerne med på formiddagstreff i Betlehem.

Du kan kontakte styrer Dag Henning Reksten her.

INDREMISJONSHJEMMET

Indremisjonshjemmet har drevet omsorgsarbeid blant byens rusavhengige menn i over 100 år. Hjemmet har 30 sengeplasser, beboerne bor her fra noen dager til flere tiår.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 alltid vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte. Ønsket er å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

Du kan kontakte styrer på Indremisjonshjemmet, Bjørn Heradstveit, ved å klikke her.

Besøk nettsiden til Indremisjonshjemmet her.

SOLGLØTT BARNEHAGE

Solgløtt barnehage er en liten to-avdelingsbarnehage, der lekeglede og samspill står i fokus. Barnehagen har 9 plasser på avdelingen fra 0-3 år, og 18 plasser på avdelingen fra 3-6 år. 

Solgløtt barnehage har i over 30 år passet barn med omsorg og hjertevarme. Visjonen er at hvert barn skal bli sett og hørt, og bli godt ivaretatt. Barnehagen holder hus i bedehuset på Ytre Laksevåg.

Styret Åse Johannesen har hatt en trygg hånd på roret i en årrekke. Hun kan kontaktes ved å klikke her.

Les mer om barnehagen på hjemmesiden deres her.