DIAKONI OG INSTITUSJONSDRIFT

Diakonitjenesten har lang tradisjon i Bergens Indremisjon. Gjennom institusjonene har vi besøks- og andaktstjeneste. Mange er også med i bønnetjenesten for de gamle og syke og for slike som av en eller annen grunn er tatt avsides. Alt med et evig mål i sikte: At mennesker må finne fred og glede i evangeliet og siden nå det himmelske mål vi alle ser frem til.

Bergens Indremisjon har i over 100 år drevet organisert diakonalt arbeid i byen vår. En del av dette er nå nedlagt, som begravelsesbyrå, kafé, sykehjem og omsorgshjem for kvinner. I tillegg har vi drevet en barnehage som nå har blitt overtatt av en annen aktør. Fremdeles har vi to institusjoner som driver flott diakonalt arbeid:

  • Bergens Indremisjons Aldershjem
  • Indremisjonshjemmet (for rusavhengige)

Diakonatet har også som oppgave å arrangere formiddagstreff, eldreturer, fester og lignende.

ALDERSHJEMMET

Aldershjemmet vårt skal gjøres om til et Omsorgssenter og ta imot beboere med demens og lettere psykiske lidelser. Arbeidet med ombyggingen startet 1. oktober 2017, og vi regner med å være ferdig våren 2019.

Med aldershjemmet har vi et ønske om å få være en trygg og positiv hjelp for eldre mennesker i livets kveld. Det er ukentlige andaktstunder på hjemmet og ellers hyggestunder og andre aktiviteter for beboerne. En gang i måneden er flere av beboerne med på formiddagstreff i Betlehem.

Du kan kontakte styrer Dag Henning Reksten her.

INDREMISJONSHJEMMET

Indremisjonshjemmet har drevet omsorgsarbeid blant byens rusavhengige menn i over 100 år. Hjemmet har 30 sengeplasser, beboerne bor her fra noen dager til flere tiår.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 alltid vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte. Ønsket er å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

Du kan kontakte styrer på Indremisjonshjemmet, Bjørn Heradstveit, ved å klikke her.

Besøk nettsiden til Indremisjonshjemmet her.