LEIR

Bergens Indremisjon driver også leirarbeid.  På leir får barn og unge utfolde seg i mange slags inne- og uteaktiviteter i friluftsliv på land og sjø. I tillegg er det også lagt opp til varierte sammenkomster, som møter og bibeltimer. Siktemålet med leirene er å bygge et godt vennskap og fellesskap deltakerne i mellom, og å formidle en glad og frigjørende tro på evangeliet om Jesus Kristus.

Leirene til Bergens Indremisjon arrangeres i all hovedsak på Skjergardsheimen. Siste påmeldingsfrist til leirene er som regel en uke før leiren starter. Påmelding skjer via Checkin.

Under finner du en oversikt over leirene som arrangeres høsten 2022:

16.-18. september: UV høstleir på Wallemtunet.
Pris: 650,-

23.-25. september: Leir for 5.-7. klasse på Skjergardsheimen.
Pris: 800,-.

7.-9. oktober: YA høstleir på Skjergardsheimen.
Pris: 750,-.

25.-27. november: Leir for 1.-4. klasse på Fjell-ly
Pris: 

29.desember-1. januar: YA nyttårsleir på Skjergardsheimen.
Pris: