BLI MEDLEM

Bergens Indremisjon sitt øverste organ er årsmøtet, der alle som er medlemmer er stemmeberettigede. Som medlem har man altså mulighet til å være med å lede forsamlingen fremover.

Dersom du ønsker å bli medlem i Bergens Indremisjon, ta kontakt med forsamlingsleder.