BLI MEDLEM

Bergens Indremisjon sitt øverste organ er årsmøtet, der medlemmer over 18 år er stemmeberettigede. Som medlem har man altså mulighet til å være med å lede forsamlingen fremover.

Dersom du ønsker å bli medlem i Bergens Indremisjon, ta kontakt med forsamlingsleder, styreleder eller send epost til post@betlehem.no.