OM OSS

Bergens Indremisjon er en forsamling som er tilknyttet Indremisjonsforbundet, og driver et omfattende arbeid i Bergen. Forsamlingen vår har rundt 340 medlemmer med smått og stort, og i tillegg er det mange mennesker som kommer på møter hos oss som ikke er medlemmer. Bergens Indremisjon har i over 100 år drevet organisert diakonalt arbeid i byen vår. Vi har to institusjoner som driver flott diakonalt arbeid blant eldre og rusavhengige. Dersom du regner med institusjonene våre, har Bergens Indremisjon rundt 70 ansatte.

Formålet til Bergens Indremisjon er å vekke og nære sant kristelig liv i Bergen. Bergens Indremisjon bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

VÅR VISJON

Bergens Indremisjon har en todelt visjon:

Visjon for forsamlingen: Et fellesskap for menneskefiskere!

Vi ønsker å være et fellesskap. Vi vil søke å være et fellesskap som tar imot mennesker på en varm, åpen og inkluderende måte. Vi vil søke å være et fellesskap som er tydelig på hva Bibelen sier, og leve ut den raushet og nåde som møter oss der. Vi vil søke å være et fellesskap som tilber Gud for alt han er og gjør. Vi vil søke å være et fellesskap som gir mennesker frimodighet og utrustning til å tjene Jesus Kristus med de gaver og evner den enkelte har. Fremfor alt er vi et fellesskap der Jesus Kristus er sentrum og Herre. Vi er mennesker som utgjør et åndelig fellesskap, men som ikke eies av mennesker. Det er Jesus Kristus som er menighetens Herre og vi tilhører dypest sett bare ham.

Vi ønsker å være et fellesskap for menneskefiskere. Vi vil gjennom fellesskapet søke å oppfylle noe av den dypeste hensikt med den kristne tro, nemlig å nå nye mennesker med evangeliet. Vi ønsker å stille spørsmålet; hvordan kan vi som fellesskap hjelpe hverandre til å oppfylle misjonsbefalingen? Hvordan kan vi sammen gå ut i hele verden og gjøre mennesker til hans disipler? Menneskefiskere sier noe om hva som er vår hensikt. Vi vil derfor støtte og oppmuntre hverandre i denne felles visjonen om å nå lenger ut.

Visjon for byen: At de må bli frelst!

Dette sitatet ifra Bibelen uttrykker vårt dypeste ønske og mål for menneskene i denne byen. Vi er stolte av Bergen, og vi ønsker at det skal gå menneskene som lever i denne byen vel. Vi vil bry oss om syke, ensomme, hjemløse og eldre. Vi vil bry oss om unge, ressurssterke, helt vanlige og de med høy stilling. Derfor vil vi som forsamling be for innbyggerne og de som styrer i byen. Samtidig er vårt fremste ønske at ethvert menneske som bor her skal bli kjent med Jesus som Frelser og herre. Vi tror og bekjenner at han er den eneste veien til Gud og det evige liv. Derfor drømmer vi om; at de må bli frelst.

Dette er en visjon vi ikke står alene om i denne byen, og vi ser på oss selv som en av mange forsamlinger og menigheter i denne byen som har samme mål. Vi vil utføre det vi opplever Gud kaller oss til som forsamling, og samtidig velsigne og be for andre som deler denne drømmen.

VÅR HISTORIE

Bergens Indremisjon har drevet kristent arbeid i Bergen og omegn siden 1863. Mer om vår historie kan du lese i boken «Med livets rett» som ble utgitt i forbindelse med vårt 100-årsjubileum.

Les boken her.

VÅRE LOVER

Lovene for Bergens Indremisjon kan du lese her.