SØNDAGSSKOLEN

Stort sett hver søndag er det søndagsskole i Betlehem. Barna er med på første delen av forsamlingens hovedmøte kl. 11.00, men før talen (ca kl. 11.15) går de for seg selv og får undervisning som er tilpasset de forskjellige alderstrinn:

0-3 år
3-6 år
2.-4.klasse
5. klasse og oppover

Tone Gravdal er hovedleder for søndagsskolen, og hun kan kontaktes på telefon 411 63 360 eller på epost tone@betlehem.no.