HOVEDSTYRET I BERGENS INDREMISJON

John Økland
Styreleder

Tlf: 971 55 662
E-post: johnokland@gmail.com

Lisbeth Hjortland
Nestleder
Elling Aarseth
Øystein Bydall
Atle Hannevik
Atle Heradstveit
Johanne Margrethe Bull Hove
Eivind Pundsnes

Mange medlemmer i Bergens Indremisjon har synspunkter rundt virksomheten i forsamlingen. Hovedstyret er interessert i å få tak i disse.

Ønsker du å komme med meningsytringer, er det noe du savner, er det noe du mener burde vært gjort annerledes, eller har du rett og slett litt ris eller ros, kan du kontakte forsamlingsleder. Han tar alle henvendelser med til styret.

ELDSTERÅDET

Eldsterådetådet består av 4 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over – og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

Elling Aarseth
Øystein Bydall
John Økland
Glenn Nord-Varhaug
Forsamlingsleder

Ønsker du kontakt med eldsterådet? Vi vil svært gjerne vite hva du tenker om forsamlingen. Hva kan vi gjøre bedre, hva er bra, ser du nye muligheter til å nå ut med evangeliet? Hva gleder deg og hva bekymrer deg?

Kontakt forsamlingsleder. Han tar med seg alle henvendelser inn til eldsterådet.