HOVEDSTYRET I BERGENS INDREMISJON

Øystein Bydall
Styreleder

Tlf: 901 32 721
E-post: oysteinbydall@gmail.com

Ruben Dyrhovden
Nestleder
Johanne Margrethe Bull Hove
Styremedlem
Per Kåre Otteren
Styremedlem
Camilla Blokhus Svensson
Styremedlem

Mange medlemmer i Bergens Indremisjon har synspunkter rundt virksomheten i forsamlingen. Hovedstyret er interessert i å få tak i disse.

Ønsker du å komme med meningsytringer, er det noe du savner, er det noe du mener burde vært gjort annerledes, eller har du rett og slett litt ris eller ros, kan du kontakte forsamlingsleder. Han tar alle henvendelser med til styret.

ELDSTERÅDET

Eldsterådet består av 3-5 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over – og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

Øystein Bydall
Eldsterådsmedlem
Njål Skrunes
Eldsterådsmedlem
Glenn Nord-Varhaug
Forsamlingsleder

Ønsker du kontakt med eldsterådet? Vi vil svært gjerne vite hva du tenker om forsamlingen. Hva kan vi gjøre bedre, hva er bra, ser du nye muligheter til å nå ut med evangeliet? Hva gleder deg og hva bekymrer deg?

Kontakt forsamlingsleder. Han tar med seg alle henvendelser inn til eldsterådet.