Ny logo og nettside

Bergens Indremisjon har fått ny logo og nettside!

På lederkonferansen 2017 ble ny logo for Indremisjonsforbundet presentert. Arbeidet med å utarbeide deres nye logo skjedde i dialog med innmeldte kretser i hele organisasjonen. Styret for Bergens Indremisjon har derfor, som en naturlig følge av dette, jobbet med å lage ny logo for vår virksomhet. Dette for å synliggjøre en felles identitet og tilhørighet til ImF. Samtidig med dette har vi jobbet med en ny nettside for Bergens Indremisjon. Det er derfor en glede å kunne presentere ny logo og nettside for virksomheten vår! 

På den nye nettsiden vår vil du finne mye av det samme som på den gamle nettsiden vår, men forhåpentligvis på en bedre og mer intuitiv måte. Det vil ikke bli lagt ut en nyhetssak hver uke om programmet slik som det ble gjort på den gamle nettsiden vår, men du kan følge med i kalenderen vår for oppdatert program over det som skjer i Betlehem. I tillegg vil vi også hver uke legge ut programmet for uken på Facebook-siden vår, så følg med der hvis du vil få en ukentlig oppdatering. 

Dersom du har innspill til den nye nettsiden vår, enten det er ris, ros eller forslag til endringer, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger. Send oss en mail til post@betlehem.no.