Julemarked utsatt til 2021

Styringsgruppen for julemarkedet har sendt ut følgende melding 18.9.20: 

Vi i styringsgruppen har drøftet utfordringer og muligheter knyttet til gjennomføring av Julemarked Betlehem 14. november 2020. Slik situasjonen knyttet til Korona har vært og fortsatt er, ser vi ingen praktisk måte å arrangere julemarkedet på samtidig som smittevernreglene kan overholdes på en trygg måte. Vi mener derfor Julemarked Betlehem 2020 må avlyses. Vi er veldig lei oss for dette da vi alle hadde gledet oss til julemarkedet – til å planlegge, skaffe gevinster, lage mye fint, selge lodd, invitere mange ukjente til Betlehem og bidra til en inntekt i regnskapet.

 

Kreativt verksted 21. oktober vil også avlyses i år. Hvis du allerede har laget eller kjøpt gevinster, kan du gjerne ta kontakt med kontoret eller en av oss for overlevering av gevinster. Vi satser nemlig sterkt på julemarkedet 2021.

 

Vennlig hilsen

Styringsgruppen for Julemarked Betlehem

Karianne, Reidun, Inger Kristine, Ine og Anne