Velkommen til gudstjeneste

Gudstjeneste 1.søndag i advent, 29.november 2020.
Torgeir Skrunes taler Guds ord.
Streamingen starter ca. kl.10:55.

Søndagsskolekaninen hilser også:

Etter nye, lokale retningslinjer kan vi ikke samle mer enn 20 deltakerer på våre gudstjenester.
Det gir begrensninger for all vår aktivitet.

 • Følg oppdatert informasjon for YA og UV på deres Facebook-sider.
 • Det blir ikke søndagsskole på gudstjenestene.
 • Gudstjenestene streames.
  Link til streamingen legges ut på nettsidene våre, under nyhetssaken «Velkommen til gudstjeneste», og på Facebook. Du kan også søke oss opp på YouTube, der heter vi «Bergens Indremisjon».
 • Det er kun forhåndspåmelding til gudstjenestene som gjelder, og vi ønsker fortsatt at flest mulig av deltakerne reserverer plass på gudstjeneste i app’en «meet316».
  Dersom 20 stk har reservert i app’en før du får reservert, vil du få beskjed om at det er fullt på gudstjenesten.
  Har du ikke mulighet til å bruke app’en ber vi deg kontakte kontoret for forhåndspåmelding.
  Dette gjøres i kontortid, tirsdag, onsdag eller fredag kl.9-15, på tlf. 474 59 556 / 55 54 13 30 eller på e-post (innen fredag kl.15) post@betlehem.no.
 • Når du ankommer gudstjeneste og har registrert deg, og spritet hendene, ber vi deg vente til du får tildelt fast sitteplass i hovedsalen. Etter gudstjenesteslutt bes alle deltakere om å forlate Betlehem så snart som mulig etter at du har forlatt din faste sitteplass.
 • På grunn av smittefare blir det ikke tilbudt forbønn i slutten av gudstjenesten. Dersom noen ønsker forbønn/samtale kan de ta kontakt på tlf.55 54 13 30 / epost post@betlehem.no. Så vil det bli formidlet kontakt til noen i forbønnsteamet.