Digitalt bønnemøte mandager kl.20:30

For tiden er bønnemøtene på nett, og ikke fysisk.
Bli med i facebook-gruppe Bønnemøter i Betlehem og kople deg til der.
 
Dersom du klikker på denne linken kommer du direkte til det digitale rommet der bønnemøtet finner sted.
 
————————————————————————————————————————–

Situasjonen i landet vårt er spesiell, og alle er vi berørt på en eller annen måte. Forsamlingslivet med fysiske møter lar seg ikke gjennomføre slik vi er vant til, men vi har heldigvis en Far i himmelen som hører når vi ber, uavhengig av hvor vi er eller hvordan vi har det.

Våre faste bønnemøter som vanligvis er mandager i Betlehem kl.20:30, utgår også som fysiske møter, men vi oppfordrer med dette alle som tilhører Betlehem og Bergens Indremisjon til å stå sammen i bønn for forsamlingen, og for byen vår.

Dersom du ikke ønske å klikke deg inn og bli med på det digitale bønnemøtet oppfordrer vi til likevel å stå sammen med oss i bønn i dette tidsrommet, der du er.

Her er en bønneliste som kan være til hjelp i bønnen:

 • Be for situasjonen med virus, og særlig for utsatte grupper i forsamlingen vår
 • Rekruttering til stillingene våre.
 • Gateevangeliseringen som vanligvis er om onsdagene.
 • At Herrens Ånd må virke blant oss og i oss.
 • Oppvåkning til å bli tent i brann.
 • Fellesskapet vårt, at vi må elske hverandre og være rause mot hverandre.
 • At vi ikke må bli forført.
 • At vi må bli ikledd Guds fulle rustning.
 • Gudstjenestene og samlingene i Betlehem. Forkynnelsen og fellesskapet
 • At talerne våre må bli gitt Guds visdom i forberedelsene sine.
 • Alle barn og ungdommer som vanligvis er innom Betlehem i løpet av en uke.
 • YA, og alle som går der
 • Fredagsklubben, og alle som går der.
 • Bibalo, og alle som går der.
 • UV, og alle som går der.
 • Søndagsskolen og barna som hører til der.
 • Gudstjenestene og alle som går der.
 • Alle kristne forsamlinger og grupper i byen vår.
 • Regjering, storting og embetsverket.
 • Byen vår og de som leder den.
 • At de som vokser ut av YA må finne seg en plass i UV eller i annet kristent arbeid.
 • De forfulgte kristne.