Infomøte for nye medlemmer

Ønsker du å bli medlem i Bergens Indremisjon? Da er du velkommen til informasjonsmøte i Betlehem torsdag 18. mars kl. 19.30. Der vil du får informasjon om hva vi står for, og du kan melde deg inn om du ønsker det.

Pga. av smittvern må vi registrere  navn og tlf.nr. på alle oppmøtte. Listen blir slettet etter to uker.