Velkommen til Kristent Seniorakademi

Etiopia i fokus: politikk, etnisitet og misjon

Hvilken rolle spiller ortodokse, protestantiske og katolske kirker i å fremme en fredelig sameksistens i Etiopia? Dette er blant spørsmålene professor Bernt Lindtjørn stiller på Kristent seniorakademi i Betlehem torsdag 29. september kl. 11.00.

Etiopia ligger på Afrikas horn i det nordøstlige Afrika og har 120 millioner innbyggere. Landet er blant verdens 20 fattigste land. De siste 5-7 år har landet vært preget at betydelig etnisk og sosial uro, uten at en har kunne enes om en fellesnevner for en nasjonalstat. Til tider har brutale kriger herjet landet. Til tross for at landet har hatt en stor økonomisk vekst, lever mange millioner fortsatt i den ytterste fattigdom.

Bent Lindtjørn er født og oppvokst i Etiopa og har bodd i landet i neste 40 år. Siden 1978 har han arbeidet som misjonslege, kirurg og nødhjelpsarbeider. Han er professor tilknyttet universiteter i Etiopia og Norge. For tiden arbeider han med å styrke forskerutdanningen ved universiteter i Addis Ababa og tre universiteter i Sør-Etiopia.

– I foredraget mitt vil jeg drøfte den nåværende situasjonen i Etiopia sett i lys av en lang og tildels turbulent historie; en historie som strekker seg over flere tusen år. Utviklingen i landet har vært dominert av noen få store folkegrupper i det nordlige område på det etiopiske høylandet. En sentral del av denne historien er også kampen om Etiopias selvstendighet, særlig i forhold til muslimske grupper i lavlandene, sier Bernt Lindtjørn.

Med moderniseringen av Etiopia, som også er influert av katolsk og protestantisk misjon, har tidligere marginaliserte grupper fått bedre helse, utdanning og tatt del in moderniseringen av landet. Men disse gruppene har krevd innflytelse og rettigheter, og har vært i opposisjon til de tidligere herskerne.

– Dette er en av forklaringene på framveksten at nasjonale ledere fra andre folkegrupper, særlig de siste 10 – 15 årene. Ved sammenbruddet av kommunistregimet i 1991, ble Etiopia formet som en desentralisert stat i hovedsak basert på etnisk tilhørighet, sier Lindtjørn.

Ifølge Lintjørn reflekterer utviklingen i kirkesamfunnene også det som skjer i samfunnet, og de har hittil ikke maktet å bygge de nødvendige broene for å hele den vanskelige situasjonen i landet.

Kristent seniorakademi har sine arrangement i Betlehem, lokalet til Bergens Indremisjon i Vestre Muralmenningen 15. Etter foredraget er det mulighet for å stille spørsmål til foredragsholderen.