Bibeltimeserie høsten 2022

Bibeltimeserie om Paulus

Høstens bibeltimeserie består av seks bibeltimer torsdager kl. 19.30 med fokus på Paulus, hans omvendelse og hans virke som evangelist, lærer og hyrde.

Njål Skrunes har de to første bibeltimene 8. og 15.sept. Deretter taler Johannes Kleppa 22.sept, Rolf Kjøde 20.okt, Kristian B Yndestad 27.okt. og Truls Nygaard 24.november.

Bibeltimene finner du også på podcast.

Velkommen til bibeltimene!