DIAKONI OG INSTITUSJONSDRIFT

Diakonitjenesten har lang tradisjon i Bergens Indremisjon. Gjennom institusjonene har vi besøks- og andaktstjeneste. Mange er også med i bønnetjenesten for de gamle og syke og for slike som av en eller annen grunn er tatt avsides. Alt med et evig mål i sikte: At mennesker må finne fred og glede i evangeliet og siden nå det himmelske mål vi alle ser frem til.

Bergens Indremisjon har i over 100 år drevet organisert diakonalt arbeid i byen vår. En del av dette er nå nedlagt, som begravelsesbyrå, kafé, sykehjem og omsorgshjem for kvinner. I tillegg har vi drevet en barnehage som nå har blitt overtatt av en annen aktør. Fremdeles har vi to institusjoner som driver flott diakonalt arbeid:

  • Omsorgssenteret Bergens Indremisjon
  • Indremisjonshjemmet (for rusavhengige)

Diakonatet har også som oppgave å arrangere formiddagstreff, eldreturer, fester og lignende.

OMSORGSSENTERET

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon tar imot beboere med demens og lettere psykiske lidelser. Det tildligere aldershjemmet ble bygget om i perioden 2017-2019, og i april 2019 ble omssorgssenteret åpnet.

Med omssorgssenteret har vi et ønske om å få være en trygg og positiv hjelp for eldre mennesker i livets kveld. Det er ukentlige andaktstunder på senteret og ellers hyggestunder og andre aktiviteter for beboerne. En gang i måneden er flere av beboerne med på formiddagstreff i Betlehem.

Du kan kontakte styrer Dag Henning Reksten her.

INDREMISJONSHJEMMET

Indremisjonshjemmet har drevet omsorgsarbeid blant byens rusavhengige menn i over 100 år. Hjemmet har 30 sengeplasser, beboerne bor her fra noen dager til flere tiår.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 alltid vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte. Ønsket er å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

Du kan kontakte styrer på Indremisjonshjemmet, Bjørn Heradstveit, ved å klikke her.

Besøk nettsiden til Indremisjonshjemmet her.