GI EN GAVE

Ønsker du å gi en gave til arbeidet vårt? Vi takker for all støtte.

Mange ønsker å få givertjenesten sin inn i faste former. Dette er godt for deg, du får oversikt over hva du gir, det er godt for oss, vi kan planlegge aktiviteter og drift på en bedre måte. Man kan få skattelette for gaver inntil totalt 25.000 kroner pr. år. Minstebeløp for å få skattelette er kr. 500 pr. år. For å få skattelette må du også oppgi ditt fødselsnummer. 

Klikk her for å opprette gaveavtale eller gi engangsbeløp med skattefradrag. Da kommer du gaveside for Bergens Indremisjon, og det er mulig å velge skattefradrag. For engangsbeløp kan du velge mellom å betale med Vipps eller kort.

Du kan også gå inn på Min side for å se din avtale med Bergens Indremisjon.

Trenger du hjelp til å endre beløpet?
Ta kontakt med Bergen Indremisjon på e-post post@betlehem.no / telefon 55 54 13 30. 

Bankene krever at det ligger et maksbeløp/beløpsgrense på AvtaleGiro-avtalen. Ved endring av gavebeløp må du endre dette selv. Dette gjør du i nettbanken eller ved at å ta kontakt med banken. Dersom endringen er innenfor den månedlige beløpsgrensen du satte da du inngikk giveravtalen, trenger du ikke gjøre noe.

Det er også mulig å gi direkte til Bergens Indremisjons kontonummer 3000.13.70827. Gaver gitt til denne kontoen kvalifiserer til skattefradrag dersom vi har tilstrekkelig med personopplysninger på giver.