LEIR

Bergens Indremisjon driver også leirarbeid.  På leir får barn og unge utfolde seg i mange slags inne- og uteaktiviteter i friluftsliv på land og sjø. I tillegg er det også lagt opp til varierte sammenkomster, som møter og bibeltimer. Siktemålet med leirene er å bygge et godt vennskap og fellesskap deltakerne i mellom, og å formidle en glad og frigjørende tro på evangeliet om Jesus Kristus.

Leirene til Bergens Indremisjon arrangeres i all hovedsak på Skjergardsheimen. Siste påmeldingsfrist til leirene er som regel en uke før leiren starter. Påmelding skjer via Checkin.

Under finner du en oversikt over leirene som arrangeres høsten 2020:
På grunn av korona blir det litt enklere opplegg enn ellers.

Lørdag 17. oktober: Dagsleir 1. – 4. klasse i Betlehem
Pris: 250,-
Påmelding her.

Lørdag 24. oktober: Dagsleir 5. – 7. klasse i Betlehem
Pris: 250,-
Påmelding her.

23. – 25. oktober: UV Betlehem høstleir på Skjergardsheimen
Taler: Ingvald Kårbø
Pris: 900,-/1100,- 
Påmelding her.