MEDVANDRING

Noen å gå sammen med forteller oss at en viktig del av det kristne fellesskapet er den som deles mellom to personer. Vi trenger alle noen medvandrere som kan gå sammen med oss i livet, i kortere eller lengre perioder.


Med medvandring mener vi:

  • To mennesker som har avtalt å dele tro og liv med hverandre for å se, oppmuntre og utruste hverandre i liv og tjeneste


Denne relasjonen kan være:

  • Mellom to som blir enige om å ha «vår tid» sammen. Her er det ofte jevnaldrende eller venneforhold som bestemmer.
  • Mellom to der det primært er «din tid». Dette vil si at den ene får hovedoppmerksomheten. Det kan være en tenåringsleder som møter en eldre, eller en som trenger ekstra støtte i forhold til livssituasjon eller trosspørsmål. I praksis vil ofte denne relasjonen være en yngre som møter en eldre.

Som forsamling vil vi tilskynde medvandring på begge disse planene, men når det gjelder relasjonen «vår tid» vil vi oppmuntre til det, uten å organisere det. Vi vil som forsamling ta ansvar for medvandring primært der det er relasjoner som går på «din tid». Forsamlingslederen er hovedansvarlig for at vi kontinuerlig jobber med å ha disponible medvandrere som kan gå inn i slike relasjoner.

Ønsker du en medvandrer? Ta gjerne kontakt med oss.

MEDVANDRING FOR EKTEPAR

I Betlehem setter vi ekteskapet høyt, og vi ønsker å heie frem mennesker som ønsker å dele livet sammen. Vi ser at det er mange utfordringer for to som er nygifte. Det er en ny livssituasjon og mye som skal læres. Derfor tilbyr vi alle nygifte i forsamlingen å få et erfarent ektepar å gå sammen med de første to årene. Vi har utarbeidet et godt verktøy til bruk i denne relasjonen.

Ønsker dere et par å gå sammen med, eller kan dere tenke dere å gå sammen med et nygift par? Ta kontakt!