SANG OG MUSIKK

Sang og musikk har stått sentralt i Bergens Indremisjons historie helt fra begynnelsen. Sangen og musikken har vært med å binde sammen generasjonene og gitt anledning til å uttrykke et felles vitnesbyrd om Kristus. Sang- og musikklivet i Betlehem er allsidig. Her vil du finne tilbud fra de aller yngste og like opp til de eldste aldersgrupper. Ønsker du nærmere bekjentskap med noen av gruppene, finner du også kontaktpersoner oppført her.

BIBALO

Bibalo er barnekoret i Bergens Indremisjons (Bergens Indremisjons barnelovsang).

Bibalo består egentlig av to kor: MiniBibalo for de som er fra 3 år til og med 2. klasse og Bibalo for de som går i 3.-7.klasse. Vi har samling annenhver torsdag kl. 17.30-19.00 i Betlehem.

Første del av samlingen er vi sammen og synger. siste del av samlingen deler vi oss og har andakt og forskjellige aktiviteter som f.eks. lek, spill, hobby, utlodning, bingo m.m.

Se her for mer info, program og kontaktperson.

MANNSKORET MANNA

Manna er et mannskor som passer for deg som er over 18 år. Koret har gitt ut flere CD’er og er ettertraktet langt utover våre egne sammenhenger. Koret trenger nye medlemmer! Ta kontakt for å avtale prøvesynging.

Dirigent er Torbjørn Aadland

Font Awesome Icons

Lik Manna på Facebook

LOVSANGSTJENESTEN

Det å få synge ut sin lovprisning til Gud er flott. Vi ønsker at opplevelsen av å synge til Gud i møtene våre skal være god. Derfor har vi egne team som leder forsamlingen i sang.

De fleste kan være med i denne tjenesten. Hvis du har et bevisst forhold til hva du synger om og har en normal sangutrustning er det flott om du tar kontakt og melder deg til tjeneste. Hvis du spiller et instrument er det flott, da kan du få lov til å tjene Gud også med det!