STORFELLESSKAPET

Noen å feire sammen med sier noe om hvordan vi ser på storfellesskapet i Betlehem.

Storfellesskapet gir muligheten til å komme mange mennesker sammen, der vi deltar i samme fellesskap, samme undervisning, samme tilbedelse og lovprisning. Vi har en større mulighet til å løfte blikket og se oss selv i en større sammenheng. Der medvandreren ser den ene og smågruppene ser vår hverdag, kan storfellesskapet løfte blikkene våre og utvide vår synsvinkel. Vi kan ha et sterkere fokus på byen og på hele fellesskapets oppdrag, vi kan oppleve gleden av å komme sammen som storfamilie og vi kan sammen bidra til en feiring av Han som sonet vår synd og vant over døden.

I Betlehem har vi tre hovedsamlinger: Søndag formiddagsmøte, UV Betlehem på lørdag kveld og YA på fredag kveld.

Søndag formiddagsmøtet er et møte søndag kl. 11.00 som tar sikte på å samle alle generasjonene. Det er søndagsskole for alle barna (0-13 år), tale, allsang med forsangerteam og forbønn. En gang i måneden er det nattverd og enkelte søndager er det også dåp. Etter møtet er det kaffe med kaker, kjeks e.l.

UV Betlehem samles hver lørdag kveld kl.19.30 til lovsang, forkynnelse og fellesskap/café. Målgruppen for møtene er studenter/ungdommer/unge voksne fra 18 år og oppover, men alle er hjertelig velkommen!

YA  er tenåringsarbeidet til Bergens Indremisjon som samles hver fredag kveld 19.30 til lovsang, forkynnelse og godt felleskap! Alle tenåringer er velkommen!