HOVEDSTYRET I BERGENS INDREMISJON

Olav H. Haugen
Styreleder

Tlf: 924 85 190

Marit Mulelid
Nestleder
Øystein Bydall
Styremedlem
Kristian Heradstveit
Styremedlem
Britt Marit Markhus Jacobsen
Styremedlem
Andreas Fluge Sævig
Styremedlem
Ole Kristian Horpestad
1. vara

Mange medlemmer i Bergens Indremisjon har synspunkter rundt virksomheten i forsamlingen. Hovedstyret er interessert i å få tak i disse.

Ønsker du å komme med meningsytringer, er det noe du savner, er det noe du mener burde vært gjort annerledes, eller har du rett og slett litt ris eller ros, kan du kontakte styreleder. Han tar alle henvendelser med til styret.

ELDSTERÅDET

Eldsterådet består av 3-5 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over – og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

Bjørn Heradstveit
Eldsterådsmedlem
Helge Torbjørn Bull Hove
Eldsterådsmedlem
Njål Skrunes
Leder for eldsterådet
Kristian Bønes Yndestad
Pastor / forsamlingsleder

Ønsker du kontakt med eldsterådet? Vi vil svært gjerne vite hva du tenker om forsamlingen. Hva kan vi gjøre bedre, hva er bra, ser du nye muligheter til å nå ut med evangeliet? Hva gleder deg og hva bekymrer deg?