HOVEDSTYRET I BERGENS INDREMISJON

Øystein Bydall
Styreleder

Tlf: 901 32 721
E-post: oysteinbydall@gmail.com

Olav H. Haugen
Nestleder
Ruben Dyrhovden
Styremedlem
Britt Marit Markhus Jacobsen
Styremedlem
Per Kåre Otteren
Styremedlem
Camilla Blokhus Svensson
Styremedlem
Harald Berg
1. vara

Mange medlemmer i Bergens Indremisjon har synspunkter rundt virksomheten i forsamlingen. Hovedstyret er interessert i å få tak i disse.

Ønsker du å komme med meningsytringer, er det noe du savner, er det noe du mener burde vært gjort annerledes, eller har du rett og slett litt ris eller ros, kan du kontakte styreleder. Han tar alle henvendelser med til styret.

ELDSTERÅDET

Eldsterådet består av 3-5 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over – og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

Øystein Bydall
Eldsterådsmedlem
Bjørn Heradstveit
Eldsterådsmedlem
Njål Skrunes
Eldsterådsmedlem
Ubesatt stilling
Forsamlingsleder

Ønsker du kontakt med eldsterådet? Vi vil svært gjerne vite hva du tenker om forsamlingen. Hva kan vi gjøre bedre, hva er bra, ser du nye muligheter til å nå ut med evangeliet? Hva gleder deg og hva bekymrer deg?

Kontakt styreleder. Han er også med i eldsterådet, og tar med seg alle henvendelser inn dit.