Tema for undervisningen

Tema for konfirmantundervisningen

Her er temaene vi går gjennom i undervisningen (noen variasjoner kan forekomme):


Høst:

Jeg tror på Gud Fader
   «En Gud som søker deg»
   «Bibelen –  hvorfor og hvordan?»
   «Skaperen av himmel og jord»
   «Skaperen av deg og meg»

Jeg tror på Jesus Kristus
   «Hvorfor måtte Jesus dø?»

Jeg tror på Den Hellige Ånd
   «Hvem er DHÅ?»


Vår:

Disippel
   «Disippel, jeg?»
   «Disippel foran skjermen»
   «Disippel og bønn
   «Disippel og samliv»
   «Disippel og rus»
   «Disippel sammen med andre disipler – om forsamlingen»
   «Disipler som gir det videre – om misjon»