Bli medlem

Som medlem kan du være med å påvirke Betlehem sin retning.

Bergens Indremisjon sitt øverste organ er årsmøtet, der medlemmer over 18 år er stemmeberettigede. Som medlem har man altså mulighet til å være med å lede forsamlingen fremover. Dersom du ønsker å bli medlem i Bergens Indremisjon, kontakt oss.

Bli medlem
Kontakt oss for å bli medlem