Om oss

Vi vil være et fellesskap for menneskefiskere og se byen frelst.

Betlehem, Bergens Indremisjon er en forsamling tilknyttet Indremisjons-forbundet, og driver et omfattende arbeid i Bergen.

Formålet til Betlehem er å vekke og nære sant kristelig liv i Bergen. Betlehem bygger sin virksomhet på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Vår visjon

Betlehem har en todelt visjon, en for forsamlingen og en for byen.

Visjon for fellesskapet

+

Et fellesskap for menneskefiskere!

Vi ønsker å være et fellesskap. Vi vil søke å være et fellesskap som tar imot mennesker på en varm, åpen og inkluderende måte. Vi vil søke å være et fellesskap som er tydelig på hva Bibelen sier, og leve ut den raushet og nåde som møter oss der.

Vi vil søke å være et fellesskap som tilber Gud for alt han er og gjør. Vi vil søke å være et fellesskap som gir mennesker frimodighet og utrustning til å tjene Jesus Kristus med de gaver og evner den enkelte har.

Fremfor alt er vi et fellesskap der Jesus Kristus er sentrum og Herre. Vi er mennesker som utgjør et åndelig fellesskap, men som ikke eies av mennesker. Det er Jesus Kristus som er menighetens Herre og vi tilhører dypest sett bare ham.

Vi ønsker å være et fellesskap for menneskefiskere. Vi vil gjennom fellesskapet søke å oppfylle noe av den dypeste hensikt med den kristne tro, nemlig å nå nye mennesker med evangeliet.

Vi ønsker å stille spørsmålet; hvordan kan vi som fellesskap hjelpe hverandre til å oppfylle misjonsbefalingen? Hvordan kan vi sammen gå ut i hele verden og gjøre mennesker til hans disipler? Menneskefiskere sier noe om hva som er vår hensikt. Vi vil derfor støtte og oppmuntre hverandre i denne felles visjonen om å nå lenger ut.

Visjon for byen

+

At de må bli frelst!

Dette sitatet ifra Bibelen uttrykker vårt dypeste ønske og mål for menneskene i denne byen.Vi er stolte av Bergen, og vi ønsker at det skal gå menneskene som lever i denne byen vel. Vi vil bry oss om syke, ensomme, hjemløse og eldre. Vi vil bry oss om unge, ressurssterke, helt vanlige og de med høy stilling. Derfor vil vi som forsamling be for innbyggerne og de som styrer i byen.

Samtidig er vårt fremste ønske at ethvert menneske som bor her skal bli kjent med Jesus som Frelser og herre. Vi tror og bekjenner at han er den eneste veien til Gud og det evige liv. Derfor drømmer vi om; at de må bli frelst.

Dette er en visjon vi ikke står alene om i denne byen, og vi ser på oss selv som en av mange forsamlinger og menigheter i denne byen som har samme mål. Vi vil utføre det vi opplever Gud kaller oss til som forsamling, og samtidig velsigne og be for andre som deler denne drømmen.

Kontakt
Få svar på dine spørsmål
Diakoni
Diakoni og institusjonsdrift
Leie lokaler
Store og små møtesaler
Vår historie
Les «Med livets rett» (PDF)
Våre lover
Les våre lover (PDF)

Staben

Kristian Bønes Yndestad

Pastor / forsamlingsleder

469 63 220

kristian@betlehem.no

Truls Nygaard

Diakoni-/seniorpastor - Sjelesorgsarbeid (sykemeldt)

909 25 642

truls@betlehem.no

Bjørg Mæstad

Misjonsarbeider - Sjelesorgsarbeid

984 58 816

bjoerg@betlehem.no

Sverre Olai Knardal

UV-leder

481 21 116

sverre@betlehem.no

Matias Garnes

UV-leder

978 35 920

matias.g@betlehem.no

Benjamin Godø Mulelid

YA-leder

978 93 010

benjamin@betlehem.no

Mildrid Brekke

Konfirmantleder

918 36 381

mildrid@betlehem.no

Signe Olise Berg

Kontorleder

957 28 206

signe@betlehem.no

Marianne Karoline Romarheim

Kontorsekretær

55 54 13 30 / 474 59 556

marianne@betlehem.no

Ole Ragnar Nilsen

Vaktmester

975 03 973

oleragnar@betlehem.no

Styret

Har du noen tanker eller ønsker, kan du kontakte styreleder, som tar alle henvendelser med til styret.

Andreas Fluge Sævig

Styreleder

Marit Mulelid

Nestleder

Anita Husa

Styremedlem

Sigfred Tellnes

Styremedlem

Marte Skrivarvik

Styremedlem

Elisabeth Horgen Hjellestad

Styremedlem

Daniel Grindheim

1.vara

Eldsterådet

Eldsterådet består av 3-5 valgte medlemmer og forsamlingslederen. Rådet skal våke over – og legge til rette for det åndelige aspektet i forsamlingen, ta seg av lærespørsmål, drive sjelesorg og be for syke.

Bjørn Heradstveit

Eldsterådsmedlem

Helge Torbjørn Bull Hove

Eldsterådsmedlem

John Økland

Eldsterådsmedlem

Kristian Bønes Yndestad

Pastor / forsamlingsleder