Kor, sang og musikk

Sang- og musikklivet i Betlehem er allsidig. Her vil du finne tilbud fra de aller yngste og like opp til de eldste aldersgrupper.

Våre musikktilbud

Bibalo, barn synger

Bibalo

Bibalo er barnekoret i Bergens Indremisjon. Bibalo består av to kor: MiniBibalo for de som er fra 3 år til og med 2. klasse, og Bibalo for de som går i 3.–7.klasse.

Divisi

Divisi er et generasjonskor på om lag 40 sangere, med fokus på korforkynnelse. Divisi ble etablert i 1983, og er tilknyttet Indremisjonsforbundet, Bibelskolen Bildøy Bergen og Bergens Indremisjon. Vi legger vekt på høy musikalsk kvalitet og bredde. Både klassiske korverk, gospel, jazz, salmer og folketoner har en naturlig plass i repertoaret. Budskapet står sentralt i Divisi, og er grunnleggende for alt Divisi foretar seg.

CD-cover Nådens gåte, mannskoret Manna

Mannskoret Manna

Manna er et mannskor for deg over 18 år. Koret har gitt ut flere CD-er og er ettertraktet langt utover våre egne sammenhenger. Dirigent er Torbjørn Aadland.

Forsangere

Lovsang

Det å få spille eller synge ut sin lovprisning til Gud er flott. Hvis du har et bevisst forhold til hva du synger om og har en normal sangutrustning er det flott om du tar kontakt og melder deg til tjeneste. Det samme gjelder om du spiller et instrument.