Ny i Betlehem

Første gang du er i Betlehem? Her får du kanskje noen svar på dine spørsmål.

Jeg er ny og lurer på...

Så fint at du stikker innom. Du er hjertelig velkommen til Betlehem! Vi er en gjeng med glade og åpne mennesker som ønsker å bli kjent med deg.

Hva skjer når jeg kommer til Betlehem?

+

På vei inn til våre gudstjenestene blir du møtt av en hyggelig møtevert og mennesker som i likhet med deg også skal på gudstjenesten. Kanskje du får med deg en kaffe eller te på vei inn? Og kommer du på bibeltimene våre så vanker det alltid noe fristende bakverk i tillegg.

Må jeg være medlem for å komme på møter?

+

Nei. Du trenger ikke være medlem. Du kan delta på de arrangementene du selv vil. Du velger selv om- og hvor mye du ønsker å engasjere deg hos oss.  Men vi håper jo at du har lyst til å bli en del av vårt fellesskap etter hvert. En fin vei videre er å bli med i en smågruppe.

Hvilke arrangementer kan jeg komme på?

+

Du er hjertelig velkommen til alle våre arrangementer. Våre gudstjenester, bibeltimer, temadager/konferanser og allsangskonsertene er for alle. Andre arrangement er spesielt rettet inn mot spesifikke aldersgrupper slik som møtene til UV og YA. Så har vi søndagsskolen, barnekoret, Seniorakademiet og formiddagstreff.

Hva skjer på gudstjenestene i Betlehem?

+

En gudstjeneste er et møte eller en samling der vi tjener Gud gjennom bønn, lovsang, vitnesbyrd og forkynnelse fra Bibelen. Gudstjenestene på søndager er hovedsamlingen vår og er det storfellesskapet hvor alle generasjoner møtes. Vi har også søndagsskole i Betlehem. Gudstjenesten varer fra 75 til 90 minutter og starter kl. 11.00.  

Gudstjenesten ledes av en møteleder som innleder med vitnesbyrd og tekstlesning med bønn. Deretter synger vi to eller flere lovsanger ledet av et av våre forsangerteam. De leder også lovsangsdelen etter talen. Taleren holder på i ca 30 minutter. Trosbekjennelsen og bønn fra bønnemal er alltid fast i gudstjenesten. Så blir det noen opplysninger om det som skjer kommende uke og til slutt lyses velsignelsen. Vi har forbedere som kan tilby forbønn etter gudstjenesten. Vi har også nattverd på noen av gudstjenestene våre.

Dersom det er behov så blir gudstjenesten tolket til engelsk. Vi har også teleslynge hos oss.

Etter gudstjenesten inviteres alle inn til kafeen til kaffe og kjeks eller noe nybakt. Mange stanser igjen etter møtene for en god prat over en kopp kaffe.

Hvordan foregår nattverd?

+

Nattverd er enten tidlig i gudstjenesten eller mot slutten av en gudstjeneste. Et bord ved podiet er dekket til nattverd. Levende lys er tent, og på bordet står nattverdskalken og oblater. Vi har også glutenfrie oblater. Etter en sang og noen innledende ord fra Bibelen innbys det til nattverd. Alle som ønsker å delta reiser seg fra plassene sin og stiller seg i en kø i midtgangen og beveger seg fremover mot nattverdsbordet hvor brød og vin deles ut. De som har små barn kan be om forbønn for barnet når de er der. Si barnets navn til den som skal be. Når man har drukket vinen, setter man vinbegeret fra seg på et eget bord for brukte beger. Lovsangsgruppen leder allsangen under nattverden.

Tilbyr dere dåp?

+

Ja, vi kan tilby dåp i Betlehem. Dåpshandlingene skjer i gudstjenestene våre. De som blir døpt blir medlem i forsamlingen vår, men foreldrene velger selv hvilket trossamfunn barnet skal skrives inn i. Vi tilbyr hjelp til dåpsforeldrene på å disippelgjøre barna blant annet ved årlige milepæler som markeres i forsamlingen.

Jeg ønsker forbønn, hvordan går jeg frem?

+

Du kan kontakte oss via vårt kontaktskjema på kontaktsidene, så formidles dette videre til forbederne våre. Vi innbyr også til forbønn etter gudstjenesten. Vi har egne forbedere på gudstjenestene våre. Dette annonseres på slutten av gudstjenesten.

Jeg ønsker sjelesorg, hvem skal jeg kontakte?

+

Du kan kontakte en av disse tre, pastor Kristian B Yndestad, kristian@betlehem.no, Bjørg Mæstad, bjoerg@betlehem.no eller Truls Nygaard, truls@betlehem.no så vil de ta kontakt med deg.

Klar for å bli med?

Fem personer smiler til kamera, solvær og snø i smauene rundt Betlehem

Velkommen til Betlehem!

Fellesskap for alle aldersgrupper

Lurer du på noe?

Ikke vær redd for å spørre oss om det er noe du lurer på. Ingen spørsmål er dumme!