Du er høyt elsket!

av

Bjørg Mæstad

Kategori

På hjertet

Publisert

14.9.2023

Sist oppdatert

14.9.2023 11:48

Johannes presenterer seg selv i sitt evangelium hele fem ganger som «den disippel Jesus elsker». Jesus gav Johannes og broren Jakob navnet «tordensønner». Vi får et glimt av deres temperament den dagen disiplene skulle ordne med husrom for Jesus i Samaria. Da samaritanene ikke ville gi dem husrom for natten, ble tordensønnene skikkelig sinte, og spurte Jesus: «Vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Men Jesus irettesatte dem og sa: «Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse».

Gjennom livet sammen med Jesus, ble Johannes mer og mer opptatt av Jesu kjærlighet. Flere ganger hører vi at Johannes er på plassen nærmest Jesus. Johannes forteller fra det siste måltidet de hadde sammen: «En av disiplene, han som Jesus elsket, satt til bords ved Jesu side.» Og selv da Jesus døde, måtte Johannes være der ved kosets fot – være hos Jesus.

Johannes fikk senere tilnavnet «Kjærlighetens apostel». Det han skriver om i sitt evangelium, og ikke minst i brevene sine, preges av en dyp visshet og glede over Guds kjærlighet. Han sier: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder», (1 Joh 4,9-10). Gud fikk legge sin ufortjente nåde og miskunn inn i Johannes sitt liv.

Og i dag sier Gud til deg: «Ja med evig kjærlighet har jeg elsket deg» (Jer. 31,3a).

Les også