Bibeltime 9. februar

9.2.23 19:30

Om arrangementet

Denne våren er temaet for bibeltimeserien Guds bud og vår tid. Det er satt opp åtte bibeltimer der budene blir belyst ut ifra dagens aktuelle situasjon.

På den 2. bibeltimen 9.februar skal Johannes Kleppa tale over temaet Guds bud og evangeliet - Guds lov og Guds dom - Guds lov og evangeliet - Guds lov i endetiden og i fullendelsen.

Det blir gitt mulighet til spørsmål og kommentarer etter bibeltimen.

Vi byr på kaffe, te og noe nybakt når du kommer. Velkommen!

Påmelding