Bibeltime 13. april

13.4.23 19:30

Om arrangementet

Denne våren er temaet for bibeltimeserien Guds bud og vår tid. Det er satt opp åtte bibeltimer der budene blir belyst ut ifra dagens aktuelle situasjon.

På den 6. bibeltimen 13.april skal Njål Skrunes tale over temaet "Foreldre og barn - Det 4 bud. - foreldrenes betydning for barna - barnas betydning for foreldrene - barnas betydning for slekt og framtid".

Det blir gitt mulighet til spørsmål og kommentarer etter bibeltimen.

Vi byr på kaffe, te og noe nybakt når du kommer. Velkommen!

Påmelding