Bibeltime 16. mars

16.3.23 19:30

Om arrangementet

Denne våren er temaet for bibeltimeserien Guds bud og vår tid. Det er satt opp åtte bibeltimer der budene blir belyst ut ifra dagens aktuelle situasjon.

På den 4. bibeltimen 16.mars skal Rolf Kjøde tale over temaet "Troen på én sann Gud - Det 1.bud. - menneskets religiøsitet (naturlig åpenbaring)- ateismen i vår tid - åpenbaringen av én sann Gud".

Det blir gitt mulighet til spørsmål og kommentarer etter bibeltimen.

Vi byr på kaffe, te og noe nybakt når du kommer. Velkommen!

Påmelding