Bibeltime 20. april

20.4.23 19:30

Om arrangementet

Denne våren er temaet for bibeltimeserien Guds bud og vår tid. Det er satt opp åtte bibeltimer der budene blir belyst ut ifra dagens aktuelle situasjon.

På den 7. bibeltimen 20.april skal Kristian B Yndestad tale over temaet "Vernet om ekteskapet - Det6.bud. - Guds skaperordning, detlivslange og monogame ekteskapet

- gjensidighet i ekteskapet - de destruktive kreftene i samfunn og kultur ogangrepet på ekteskapet".

Det blir gitt mulighet til spørsmål og kommentarer etter bibeltimen.

Vi byr på kaffe, te og noe nybakt når du kommer. Velkommen!

Påmelding