Bibeltime 23. mars

23.3.23 19:30

Om arrangementet

Denne våren er temaet for bibeltimeserien Guds bud og vår tid. Det er satt opp åtte bibeltimer der budene blir belyst ut ifra dagens aktuelle situasjon.

På den 5. bibeltimen 23.mars skal Kristian B Yndestad tale over temaet "Tilbedelse og hvile - Det 2.og 3. bud. - bruk og misbruk av Gudsnavn - hviledagens betydning for arbeid og trosliv - åpenbaringen av én sann Gud".

Det blir gitt mulighet til spørsmål og kommentarer etter bibeltimen.

Vi byr på kaffe, te og noe nybakt når du kommer. Velkommen!

Påmelding