Formiddagstreff

5.10.23 11:00

Om arrangementet

Velkommen til formiddagstreff i Betlehem torsdag kl. 11.00!

Andakt ved Annbjørg Boge

Kollekt til arbeidet

Bevertning

Påmelding