Formiddagstreff

7.12.23 11:00

Om arrangementet

Velkommen til formiddagstreff i Betlehem torsdag kl. 11.00!

Andakt ved Bjørg Mæstad
Sang av Ellen og Ingunn

Kollekt til arbeidet

Bevertning

Påmelding