For barna

Søndagsskolen, fredagsklubben og Bibalo

Søndagsskolen

Stort sett hver søndag er det søndagsskole i Betlehem. Barna er med på den første delen av forsamlingens hovedmøte kl. 11.00, før de samles for seg selv før talen, og får undervisning som er tilpasset de forskjellige alderstrinnene: 0–3 år, 3–6 år, 2.–4.klasse, og 5. klasse og oppover.

Kontaktperson for søndagsskolen

Marta Lomheim er hovedleder for søndagsskolen, og hun kan kontaktes på telefon 915 10 896 eller på epost marta@betlehem.no.

Fredagsklubben

En fredag i måneden samles 5.-7. klassinger til klubb med varierte sosiale aktiviteter og andakt. De har ingen bestemt møteplass, det skifter fra gang til gang alt etter hvilke aktiviteter det legges opp til.

Kontaktperson for fredagsklubben

Ole Bjørn Sveen ved mobilnummer 416 12 886 eller e-post ol.sveen@politiet.no

Bibalo

Bibalo er barnekoret i Bergens Indremisjon. Bibalo består av to kor: MiniBibalo for de som er fra 3 år til og med 2. klasse, og Bibalo for de som går i 3.–7.klasse. Vi har samling annenhver torsdag kl. 17:30-19:00 i Betlehem. Første del av samlingen er vi sammen og synger. Siste del av samlingen deler vi oss og har andakt og forskjellige aktiviteter. Omtrent en gang i måneden synger vi på arrangement i Betlehem og noen ganger også andre steder.

Kontaktperson for Bibalo

Karoline Sveen Sævig ved mobilnummer 454 83 611 eller e-post karolineharila@gmail.com

Kontakt oss
Få svar på dine spørsmål