Om smågrupper

Noen å leve sammen med uttrykker en viktig side om hva forsamlingen i Betlehem ønsker med smågruppene.

Vi tror på fellesskap, og vi tror på det å leve ut dette fellesskapet sammen med andre. Ingen kan leve sammen med alle. Ingen verken kan eller bør dele sitt liv åpent med alle andre. Men vi trenger alle noen som står oss nært. Vi ønsker at gruppene skal være livsnære. Det vil si at vi lar Bibelen tale inn i vår konkrete situasjon, og at vi videre taler sant om våre liv og deler dem med hverandre.

Ulike livssituasjoner og livsfaser gjør at gruppens innhold og profil kan endre seg.

Noen grupper vil velge å bruke ekstra mye tid i bønn, noen grupper vil fordype seg mer enn andre i bibeltekster. I en gruppe ønsker man å være sammen uten barn, mens andre nettopp ønsker at barna skal være en integrert del av gruppen.

Vi tror at der er noe uforanderlig: Behovet for fellesskap. Noen å leve sammen med i og gjennom de ulike livsfaser.Vi trenger alle et mindre fellesskap som inkluderer og regner med oss. Et fellesskap som er lite nok til at alle blir sett og hørt. Et fellesskap som er lite nok til at vi kan være trygge på hverandre og våge å dele vår tro, våre tanker og liv. I dette lille fellesskapet byges tilliten som er så verdifull når vi skal sette ord på hvordan vi egentlig har det.

Kontakt oss
Vi hjelper deg med smågruppe