Diakoni

Diakonitjenesten har lang tradisjon i Bergens Indremisjon.

Våre institusjoner

Gjennom institusjonene har vi besøks- og andaktstjeneste. Mange er også med i bønnetjenesten for de gamle og syke og for slike som av en eller annen grunn er tatt avsides. Alt med et evig mål i sikte: At mennesker må finne fred og glede i evangeliet og siden nå det himmelske mål vi alle ser frem til.

Omsorgsenteret bygg fra utsiden, bygård

Omsorgssenteret

Omsorgssenteret Bergens Indremisjon tar imot beboere med demens og lettere psykiske lidelser. Det tidligere aldershjemmet ble bygget om i perioden 2017–2019, og i april 2019 ble omssorgssenteret åpnet.

Med omssorgssenteret ønsker vi å være en trygg og positiv hjelp for eldre mennesker i livets kveld. Det er ukentlige andaktsstunder på senteret, og hyggestunder og andre aktiviteter for beboerne. En gang i måneden er flere av beboerne med på formiddagstreff i Betlehem.

Styrer på Omsorgssenteret er Dag Henning Reksten.

Indremisjonshjemmet

Indremisjonshjemmet driver omsorgsarbeid blant byens rusavhengige menn. Hjemmet har 35 sengeplasser, og beboerne bor her fra noen dager til flere tiår.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte. Ønsket er å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

Styrer på Indremisjonshjemmet er Bjørn Heradstveit.